Kérdése van?
Ne hagyjon megválaszolatlanul kérdéseket! Készséggel állunk az ön rendelkezésére.
Telefon
+36 22 510 350
Pályázzon velünk
Készüljünk együtt a jövő évre!
Tekintse meg az aktuális pályázati lehetőségeket.
Közösségi média
Csatlakozzon hozzánk a
Facebook-on.

A kereskedelmi szektor minden résztvevőjét érinti az online kassza rendelet. Az alábbi tudnivalók segítenek kiigazodni az előírások, határidők, követelmények erdejében.

A célok

Az adóbeszedés hatékonyabb lesz, ebből 120 milliárd forint többletbevétel jöhet. Ennek egyik elemeként a Magyarországon működő pénztárgépekbe beépítenek egy eszközt, amely online kapcsolatot teremt az adóhatósággal. Ebből az áfabevételek 95 milliárd forinttal növekednek – jelentette be Matolcsy György, korábbi nemzetgazdasági miniszter 2012 októberében.

Minden felelős piaci szereplő egyetért abban, hogy:

  • Vissza kell szorítani a feketegazdaságot
  • Fel kell tárni a be nem vallott jövedelmeket
  • Elrettentést alkalmazni a tisztességtelen vállalkozókkal szemben
  • Azonnali lehetőséget adni a beavatkozásra
  • Áttekinthető viszonyokat teremteni a piac szereplői számára

Tervezhető ellenőrzésekre van szükség.

Mi micsoda?

A kontrollszalag a pénztárgépi nyugta szűkített adattartalmú, papíralapú másodpéldánya. A lényeges adatokat a pénztárgép minden nyugta kinyomtatásakor a kontrollszalagon is rögzíti. A nyugta sorszáma, összege, és kibocsátásának időpontja található rajta.

Az adómemória (korábbi fekete doboz) egy olyan memória, mely egyszer írható, nem törölhető, vagy módosítható. Minden napi záráskor a forgalom és a gyűjtők tartalma rögzül az adómemóriában napi, és göngyölített formában (összegzett adatok) is. Jelenleg Magyarországon, a pénztárgép használatára kötelezettek körében nyugta és egyszerűsített számla készítésére csak adómemóriával rendelkező pénztárgép használható.

Elektronikus naplófájl: tartalmaz minden olyan adatot, amelyet a pénztárgép nyomtatóján bizonylat formájában kinyomtattak, és tartalmazza a pénztárgép adóügyi modulja által gyűjtött regisztertartalmakat, bizonylatonként, elektronikus formában. Ezeknek a hiteles tárolásához az adóügyi tároló digitális aláírással látja el az állományokat, mely jogi eljárásokban a bíróság előtt is hiteles adatnak minősül.

Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) gyűjti, rögzíti, az NGM rendeletben meghatározott adatokat a pénztárgép működése során és a meghatározott adatkört továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. Az AEE-t fizikailag a pénztárgép vagy az adóügyi nyomtató burkolatán belül kell elhelyezni. Az AEE pénztárgéphez csatlakozását plombálható interfészen keresztül kell megvalósítani. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie bármely magyarországi mobilszolgáltató hálózatán adatkapcsolat létesítésére a NAV központi rendszerével.

Új engedélyezési hatóság

A régi NAV(APEH) OPTTB Engedélyeztetési Bizottság 2013. március 13-val befejezte működését. Az NGM új bizottságot nevezett ki, mely a Magyar Kereskedelmi Engedélyezetési Hivatalnál (MKEH) fog működni, akiket eddig mérlegek és taxaméterek validálásával és engedélyezésével kapcsolatban ismerhettünk a szektorban.

A régi NAV(APEH) OPTTB Engedélyeztetési Bizottság 2013. március 13-val befejezte működését. Az NGM új bizottságot nevezett ki, mely a Magyar Kereskedelmi Engedélyezetési Hivatalnál (MKEH) fog működni, akiket eddig mérlegek és taxaméterek validálásával és engedélyezésével kapcsolatban ismerhettünk a szektorban.

Az új engedélyeztetési folyamat

A fiskális engedélyeztetési folyamat a fejlesztés, tesztelés lezárását követően indítható a fiskalizációs kérvény beadásával. Az MKEH 15 napon belül dönt a kérvény befogadásáról. Újabb 15 napon belül kapunk időpontot vizsgálatra. Amennyiben a típusvizsgálat alapján a pénztárgép nem felel meg a rendeletben foglalt feltételeknek, de kisebb módosításokkal alkalmassá tehető, az engedélyező hatóság lehetőséget ad a hiba kiküszöbölésére.

Adatközlés a türelmi időszakban

Ez a rendelet azokról szól, akik június 30-át követően olyan pénztárgépet használnak, amelyek felszereltek Elektronikus Naplóval (EN) és még a korábbi követelmények szerint engedélyezettek. Ezeket a pénztárgépeket legkésőbb 2013. december 31-ig használhatják. Ez idő alatt havonta kell a NAV számára elküldeni az elektronikus naplókat. Határidő minden tárgyhót követő 10. nap. A bevallást Ügyfélkapun keresztül kell teljesíteni, egy elektronikus űrlap felhasználásával.

Az űrlap és a beküldött állomány(ok) együttes mérete nem haladhatja meg a 30 Mb-ot. Amennyiben nagyobb a küldendő adat, több adatlapot kell beküldeni a csatolmányokkal. Az adatokat úgy kell csoportosítani, hogy egy pénztárgép adatai egy csomagba kerüljenek.

Új Adóügyi Ellenőrző Egység

Az AEE egység valamennyi tranzakciót tárolni fog a rendeletben meghatározott formátumban (időbélyeg, nyugta típusa, áfa gyűjtők, cikkinformációk). Az AEE mobilhálózaton (GRPS/EDGE/3G), egy beépített egység segítségével kommunikál az adóhatósággal. Ez a hálózat nem használható egyéb célokra. Az AEE részletes információt küld az addig gyűjtött tranzakcióiról. Ha éppen nem tud kommunikálni, addig próbálja újraküldeni az adatokat, amíg azt nem sikerül továbbítani. Az AEE lehetőséget biztosít a NAV részére az azonnali ellenőrzések (teljes ONLINE adatküldés) lefolytatására, és a pénztárgép működésének leállítására indokolt esetben.

Nemzetközi példák

Bulgáriában két évig tartott: Bulgáriában három ütemben valósították meg a pénztárgépek összekötését az adóhatóság rendszerével. 2012. március végére az ország összes, mintegy 300 ezer kasszáját bekötötték, de a teljes folyamat a követelményeket tartalmazó minisztériumi rendelet hatályba lépésétől számítva még két évig tartott. A bolgár eredmények kecsegtetőnek tűnnek: a 2011-es évben a bolgár költségvetés áfabevételei mintegy 50 milliárd forintnak megfelelő összeggel nőttek.

Horvátországban a kicsik kimaradtak: Horvátországban 2013. január 1-től a közép- és nagyvállalkozók, illetve – mérettől függetlenül – minden szállást és vendéglátást nyújtó cég és adóköteles, önálló tevékenységet folytató magánszemélynek onlinekasszát kell alkalmaznia.